Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Hoàn Thiện Mobile

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Hoàn Thiện Mobile

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Hoàn Thiện Mobile cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin khyến mãi.

Khi nào thông tin được thu thập?

Hoàn Thiện Mobile thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Hoàn Thiện Mobile qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Hoàn Thiện Mobile hủy các thông tin này.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Hoàn Thiện Mobile có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

Nâng cao chất lượng bài viết của Website.

Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.
Bảo vệ thông tin khách truy cập

Hoàn Thiện Mobile sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Hoàn Thiện Mobile không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Hoàn Thiện Mobile có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

Hoàn Thiện Mobile không bán, trao đổi hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...